Obecní úřad  

 
 


 
 
Cesta na úřad
Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
(Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat)

Metodika k řešení mimořádných
krizových situací
zákon 240/2000 Sb., o krizovém řízení usnesení č. 24/13 ze dne 8.4.2013


Příručka pro obyvatele obce Sojovice
Jak se zachovat a co dělat při vzniku mimořádné události

 
 
Formuláře dostupné na místně příslušném úřadě v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi:  
  • žádost o vydání občanského průkazu
  • žádost o vydání řidičského  průkazu
  • žádost o vydání pasu
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
(obec s rozšířenou působností pro obec Sojovice)
Město Benátky nad Jizerou
(obec s rozšířenou působností pro obec Sojovice)
Krajský úřad Středočeského kraje
FORM.CZ  Formuláře na internetu