Důležité informace  

 
 


 
 
Důležité informace
  MÍSTNÍ POPLATKY  NA ROK 2012
Poplatky lze uhradit do pokladny obce v úředních hodinách.

1) MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY
Výpočet MP za odpady pro r. 2012
(OZV č.4.2010- o MP za provoz syst.shromaž.sběru)
Sazba poplatku činí 500,- za poplatníka ročně.
Po zaplacení poplatku občané obdrží nálepku na popelnice pro tento rok.
U popelnic se starou nálepkou bude vývoz zajištěn do konce února 2012.

2) MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSA

( OZV č.1.2010- MP ze psů)
a) 100,- Kč za jednoho psa
b) 120,- Kč za druhého a každého dalšího psa stejného držitele
Poplatek je splatný do 31.3.2012