Obecní úřad  

 
 

 

aktuálně:

MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD NA ROK 2018

OZV č. 2/2012 - o MP za odpady

 
Odpadové hospodářství - nakládání s odpady
 
Na tříděný odpad má obec uzavřenu smlouvu s firmou AVE cz, odpadové hospodářství, Rumunská 1, Praha 2
- provozovna AVE cz, Zámek 49, Benátky N/J- platnost smlouvy až do 31.12.2015.

týdenní sběr, a to vždy ve čtvrtek.


Sběr papíru

 
Do modrých nádob můžete odhodit:
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)
  Prosím, nevhazujte:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby


Sběr skla

 

Do zelených nádob můžete odhodit:
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo

 

  Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

 


Sběr plastů

 
Do žlutých nádob můžete odhodit:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén
  Prosím, nevhazujte:
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)
 


Sběr
nápojových kartonů

 
Nápojové kartony odhazujte do kontejnerů označených  oranžovou nálepkou.