Obecní úřad  

 
 

 

aktuálně:

Výpočet místního poplatku za odpady pro rok 2015

SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ NA ROK 2014
Upozorňujeme občany,
že první splátka místního poplatku za komunální odpad je splatná do 31.3.2014
( od 1.4. 2013 popelnice, které nebudou mít známku pro letošní rok nebudou fa AVE vyváženy) a místní poplatek ze psů je splatný také do 31.3.2014

Výše poplatků:

 • Sazba poplatku za komunální odpad činí 750,- Kč ročně za poplatníka s trvalým pobytem v obci, nebo za objekt určený k rekreaci.
  Po zaplacení poplatku občané obdrží nálepku na popelnice na rok 2014

Poplatky lze uhradit:

 • převodem na účet obce vedený u ČS, a. s., pobočka Mladá Boleslav, č.ú.: 483984349/0800
 • poštovní poukázkou na účet obce vedený u ČS, a. s., pobočka Mladá Boleslav, č. ú.: 483984349/0800

  variabilní symbol: číslo popisné trvalého bydliště plátce
  u rekreačního objektu číslo evidenční
   
 • v hotovosti do pokladny na Obecním úřadě Sojovice v úředních hodinách:
  PO od 7,30 do 11,30 a od 12,30 do 18,00 hodin
  a ve ČT od 7,30 do 11,30 a od 12,30 do 15,30 hodin

V případě, že nedojde k uhrazení částky v daném termínu, popřípadě k uznání závazku a dohodě o splátkách dluhu, popřípadě k zaslání písemných námitek, budeme nuceni dle §11 odst.3) zákona č. 565/1990Sb., vymáhat svou pohledávku platebním výměrem, který může být zvýšen až na trojnásobek příslušného poplatku.

Přílohy:
Výpočet místního poplatku za odpady pro rok 2014

OZV č. 2/2012 - o MP za odpady

 
Odpadové hospodářství - nakládání s odpady
 
Na tříděný odpad má obec uzavřenu smlouvu s firmou AVE cz, odpadové hospodářství, Rumunská 1, Praha 2
- provozovna AVE cz, Zámek 49, Benátky N/J- platnost smlouvy až do 31.12.2015.

týdenní sběr, a to vždy ve čtvrtek.


Sběr papíru

 
Do modrých nádob můžete odhodit:
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)
  Prosím, nevhazujte:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby


Sběr skla

 

Do zelených nádob můžete odhodit:
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo

 

  Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

 


Sběr plastů

 
Do žlutých nádob můžete odhodit:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén
  Prosím, nevhazujte:
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)
 


Sběr
nápojových kartonů

 
Nápojové kartony odhazujte do kontejnerů označených  oranžovou nálepkou.