Obecní úřad  

 
 
 

 archív úřední desky 2016 
 archív úřední desky 2015
 archív úřední desky 2014  
 archív úřední desky 2013 
 archív úřední desky 2012

 
archív úřední desky 2011
 
archív úřední desky 2010
 
archív úřední desky 2009
 
archív úřední desky 2008 - 2006

 

 
Registr uzavřených smluv
smlouva Zveřejnění na úřední desce obce
Smlouva o dílo - VZ - Výstava dětského hřiště v obci Sojovice" , č.j. 629/16  21.7.2016 8.8.2016 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).