Obecní úřad  

 
 

 
Návrh rozpočtu na r.2015.pdf
Rozpočtový výhled 2014-2018.pdf
Závěrečný účet za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
 
Návrh rozpočtu obce na rok 2014
Závěrečný účet obce Sojovice za rok 2014 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
Roční zpráva o finančních kontrolách za rok 2014
 
Schválený rozpočet na rok 2013
Závěrečný účet obce za rok 2013 a  zpráva o přezkoumání hospodaření za r. 2013

Návrh rozpočtu na rok 2012
Změna rozpočt. výhledu č. 1 na rok 2012
Závěrečný účet obce za rok 2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.2012

Návrh rozpočtu na r. 2011
a rozpočtový výhled na r. 2011-2014
Závěrečný účet obce za rok 2011

KÚ -přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
KÚ-dílčí přezkoumání hospodaření za r. 2011, 25.10.2011
Roční zpráva o finančních kontrolách za rok 2011

Závěrečný účet obce za rok 2010
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Sojovice za rok 2009 

 
Rozpočet Obce Sojovice
 
 
rok příjem v Kč výdaje v Kč

2017
Návrh rozpočtu na rok 2017

7 921 200,- 7 921 200,-
2016
Návrh rozpočtu na rok 2016
6 682 300,- 6 682 300,-
2015
Návrh rozpočtu na rok 2015
6 520 330,- 6 520 330,-
2014 6 041 519,- 6 041 519,-
2013 5 893 469,- 5 893 469,-
2012 5 268 009,- 5 268 009,-
2011 4 799 500,- 4 799 500,-
2010 4 242 100,- 4 242 100,-
2009 4 409 000,- 4 409 000,-
 2008 7 576 300,- 7 576 300,-
2007 6 100 000,- 6 100 000,-
2006 5 432 000,- 5 432 000,-
2005
rozpočtové opatř. č. 4
rozpočtové  opatř. č. 3
4 996 000,- 4 996 000,-
2004 4 526 500,- 4 526 500,-
2003 2 902 600,- 2 902 600,-
2002 3 354 400,- 3 354 400,-
2001 6 348 700,- 6 348 700,-