Samospráva  

 
 
   


 

 
Samospráva - volené orgány obce
starosta obce Ing. Bc. Petr Obdržálek
místostarostka obce Ing. Jitka Šimáňová, I. místostarostka
místostarosta obce Jiří Vavřík, II. místostarosta
zastupitel Jan Kubeš
zastupitel Zdeněk Kvapil
zastupitelka Jana Nohová
zastupitel Ivan Prager
zastupitelka Petra Veselá
zastupitelka Bc. Karel Zahrádka
   
Kontrolní výbor předseda:   Bc. Karel Zahrádka
Finanční výbor předseda:   Jana Nohová
Kulturní komise předsedkyně: Jiřina Kropáčková
   
Referentka OÚ: Taťána Vránová
Kronikář: Blažena Coritarová