Samospráva  

 
 
   


 

 
Samospráva - volené orgány obce
starosta obce Zdeněk Kvapil,
místostarostka obce Ing. Jitka Šimáňová, I. místostarostka
místostarosta obce Jiří Vavřík, II. místostarosta
zastupitel Jan Kubeš
zastupitelka Jana Nohová
zastupitel Ivan Prager
zastupitel Petra Veselá
   
Kontrolní výbor předseda:   Bc. Karel Zahrádka
Finanční výbor předseda:   Ing. Bc. Petr Obdržálek
Kulturní komise předsedkyně: Jiřina Kropáčková
   
Referentka OÚ: Taťána Vránová
Kronikář: Dagmar Kvapilová