Obecní úřad  

 
 
 

 archív úřední desky 2018 
 archív úřední desky 2017
 archív úřední desky 2016 
 archív úřední desky 2015
 archív úřední desky 2014  
 archív úřední desky 2013 
 archív úřední desky 2012

 
archív úřední desky 2011
 
archív úřední desky 2010
 
archív úřední desky 2009
 
archív úřední desky 2008 - 2006

 

 
Elektronická úřední deska obce Sojovice
* pevná úřední deska je umístěna před areálem OÚ Sojovice/školka/kulturní dům
text oznámení vyvěšeno
 dne
zveřejnění
do dne
Rozpočtové opatření č.4 na rok 2018, č.j. 638/18 19.6.2018   

Příloha k OZV č.1/2018- o nočním klidu
19.6.2018  27.8.2018
Krajský soud - výzva k získání nových kandidátů přísedících, č.j. 613/18 18.6.2018  4.7.2018
Dražební vyhláška č.j. 2942569/18/2115-00540-209226, č.j. 554/18 11.6.2018 28.6.2018
Oznámení pověřence pro ochranu osobních údajů.  24.5.2018   
Rozpočtové opatření č.3 na rok 2018, č.j. 515/18 21.5.2018   
Záměr obce prodat - hasičské auto, č.j. 528/18 21.5.2018  21.6.2018
Rozpočtové opatření č.2 na rok 2018 25.4.2018  
Rozpočtové opatření č. 01/2018, č.j. 333/18  19.3.2018  
Rozhodnutí 069.2018.53.DS - existence dopravní cesty 12.2.2018 28.12.2018
Výsledky hlasování II. kola "Volba prezidenta ČR konaná ve dnech 26. a 27.1.2018 ve volebním okrsku Sojovice. 27.1.2018  
Rozpočtové opatření č. 10/2017, č.j. 101/18 23.1.2018  
Výsledky hlasování I. kola "Volba prezidenta ČR konaná ve dnech 12. a 13.1.2018 ve volebním okrsku Sojovice. 15.1.2018  
Schválený rozpočet obce Sojovice na rok2018 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2020, č.j. 1076/17 28.12.2017  
Rozpočtové opatření č. 9/2017, č.j. 1080/17 28.12.2017  
MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD NA ROK 2018 14.12.2017  
Rozpočtové opatření č. 8/2017, č.j. 922/17 13.11.2017  
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za obec Sojovice. 24.10.2017  
Rozpočtové opatření č. 7/2017, č.j. 807/17 9.10.2017  
Rozpočtové opatření č. 6/2017, č.j. 714/17 11.9.2017  
Rozpočtové opatření č. 5/2017, č.j. 558/17 17.7.2017  
Rozpočtové opatření č. 4/2017, č.j. 477/17 13.6.2017  
Závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření , č.j. 470/17 12.6. 2017  
Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2017, č.j. 406/17 15.5.2017  
Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2017, č.j. 357/17 25.4.2017  
Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2017, č.j. 287/17 27.3.2017  
Schválený rozpočet na rok 2017 , č.j. 271/17

Změna rozpočtového výhledu obce č. 2 na rok 2017

20.3.2017  
MÍSTNÍ POPLATKY NA ROK 2017 16.12.2016  
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.za rok 2014 25.2.2015   

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).