Obecní úřad  

 
 
 

 

 
Veřejné zakázky
 
 
Ukončené veřejné zakázky
datum zveřejnění text oznámení Ukončení podávání nabídek

23.4.2013

Výzva k podání nabídky - Zateplení Obecního úřadu a Mateřské školy Sojovice
Lhůta pro podání nabídky 9.5.2013, 9,00 hodin
9.5.2013,
9,00 hodin
 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).