Obecní úřad  

 
 


 
 
Platné vyhlášky obce Sojovice
 
  Obecně závazná vyhláška obce Sojovice č. 1/2016 o nočním klidu
  Výpočet místního poplatku za odpady pro rok 2016
  Směrnice č. 1/2015 - pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce
  Výpočet místního poplatku za odpady pro rok 2015
  OZV č.1/2014 - o regulaci provozování loterií a jiných podobných her
  Výpočet místního poplatku za odpady pro r. 2014
  OZV č. 2/2012 - o MP za odpady
  OZV č. 1/2012 - o zrušení MP za provozovaný VHP
  OZV č.1.2010- MP ze psů

OZV č.2.2010-MP za užívání veřejného prostranství

OZV č.3.2010-MP za provozovaný VHP

OZV č.4.2010- o MP za provoz syst.shromaž.sběru


Jednací řád zastupitelstva
  Obecně závazná vyhláška č. 1/2009
  Řád ohlašovny požárů obce Sojovice
  OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007
POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE SOJOVICE
  Obecně závazná vyhláška obce č.3/2006 - O vyhlášení závazných částí územního plánu obce Sojovice (tato vyhláška současně ruší vyhlášku č.2/2006 ze dne 9.10.2006)
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/1995, o vyhlášení karantény při výskytu háďátka bramborového

 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2005, KTEROU SE STANOVUJÍ PRAVIDLA PRO POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ V OBCI SOJOVICE

  Obecně závazná vyhláška č. 4/2005, kterou se mění a doplňuje VYHLÁŠKA č. 7/2004, kterou se zavádí systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce Sojovice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem (dále jen vyhláška o odpadech)
 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2005, kterou se mění a doplňuje VYHLÁŠKA č. 4/2004 o místním poplatku ze vstupného

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005, kterou se mění a doplňuje VYHLÁŠKA č. 3/2004 o místním poplatku za využívání veřejného prostranství

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2002, o veřejném pořádku a čistotě ze dne 8.4.2002

  Obecně závazná vyhláška č. 8/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2001, O STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU NA ČÁSTEČNOU ÚHRADU NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ NA PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY
  Obecně závazná vyhláška č. 7/2004, KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA ÚZEMÍ OBCE SOJOVICE, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM (DÁLE JEN VYHLÁŠKA „O ODPADECH“
  Obecně závazná vyhláška č. 6/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  Obecně závazná vyhláška č. 5/2004, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
  Obecně závazná vyhláška č. 4/2004, o místním poplatku ze vstupného
  Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
  Obecně závazná vyhláška č. 2/2004, o místním poplatku ze psů
  Obecně závazná vyhláška č. 1/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2003, O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
 
 
HISTORIE VYHLÁŠEK
 
  Obecně závazná vyhláška obce Sojovice č. 2/2006 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SOJOVICE
  VYHLÁŠKA OBCE SOJOVICE č. 4/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
zrušena k 1.1.2005 a nahrazena vyhláškou č. 6/2004, o místním poplatku za odpady, účinnou od 1.1.2005
  VYHLÁŠKA OBCE SOJOVICE č. 3/2003, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce Sojovice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem (dále jen vyhláška „o odpadech“)
platná do 31.12.2004 a nahrazena vyhláškou č. 7/2004, o odpadech účinnou od 1.1.2005
  VYHLÁŠKA OBCE SOJOVICE č. 2/2003 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
platná do 31.12.2004, zrušena vyhláškou č. 1/2004 a nahrazena vyhláškami č. 2/2004 až 5/2004, účinnými od 1.1.2005
  VYHLÁŠKA OBCE SOJOVICE č. 1/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
zrušena k 1.1..2004 vyhláškou č. 4/2003
  OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SOJOVICE č.1/2002 o veřejném pořádku a čistotě obce
  VYHLÁŠKA OBCE SOJOVICE č. 5/2001 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz mateřské školy a školní družiny
platná do 31.12.2004 a zrušena vyhláškou 8/2004
  VYHLÁŠKA OBCE SOJOVICE č. 6/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce Sojovice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem (dále jen vyhláška „o odpadech“)
zrušena k 1.1..2004 vyhláškou č. 3/2003
  VYHLÁŠKA OBCE SOJOVICE č. 7/2001 o místních poplatcích
zrušena k 1.1..2004 vyhláškou č. 2/2003